نیازینه
نیازینه

نیازینه یک وب سایت با هدف برقراری عدالت آموزشی و تربیتی در سراسر کشور عزیزمان ایران است.

در نیازینه سعی برآن شده است تا برای مدیران مدارس و آموزشگاه های  غیردولتی از مراکز شهرها تا دورترین نقاط کشورمان بستری فراهم شود تا با کمترین دغدغه خاطر بتوانند به موارد زیر دست یابند:

_   دسترسی آسان و سریع به منابع آموزشی و مشاوره ای با کیفیت و به روز

_ تعامل و ارتباط بین مدارس و مراکز اموزشی

_ پاسخ به نیازمندی های مدیران

_ معرفی خدمات دهندگان مرتبط با مدارس

_ تبلیغات مدارس و مراکز آموزشی

_ معرفی کلیه مراکز آموزشی و مدارس غیردولتی در سراسر کشور

_ و دهها خدمات دیگر

در حقیقت وبسایت نیازینه ابزاری  در دست مدیران توانمند مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی برای رسیدن به آنچه که سرمایه گذاری برای آن نموده اند و با تمام توان پا بدان عرصه گذاشتند.