نیازینه

بایگانی‌های معرفی آموزشگاه - نیازینه

تاثیر نقاشی

تاثیر نقاشی بر رشد کودکان

تاثیر نقاشی بر رشد و جسمی کودک تاثیر نقاشی کردن در واقع مجسم کردن و به تصویر کشیدن رویاها و تخیلات و احساسات و حالات درونی کودک است. این نقاشی ها در برگیرنده فواید بسیاری است هرچند اکثر والدین به نقاشی های کودک شان به چشم خط خطی کردن های ساده و یا آثاری برای […]